Logo

You are here

Wagon Club khám phá lòng hồ, thăm thủy điện Sơn La

Đến hẹn lại lên, nghỉ lễ 30/4 năm nay WGC không xuống biển mà lên rừng thăm thủy điện Sơn La, xuống thuyền khám phá lòng hồ thủy điện.

Lịch trình:

- Ngày 28/4 (chủ nhật) Hà Nội - TP Sơn La

6h xuất phát tại TT Hội nghị Quốc gia, ăn sáng tại TP Hòa Bình, ăn trưa tại TT Mộc Châu. 

16h30 đến TP Sơn La, nhận phòng xong xuống bản Mòng (cách TP 5km) tắm suối nước nóng, tối về tp ăn, nghỉ.

- Ngày 29/4 TP Sơn La – Thủy điện Sơn La – TT Quỳnh Nhai

Sáng 5h30 đi thăm thủy điện Sơn La, xong đi Quỳnh Nhai ăn trưa, nhận phòng.

Chiều 13h30 ghé thăm đền Linh Sơn Thủy Từ rồi xuống bến thuyền đi thăm quan lòng hồ thủy điện. Tối về TT Quỳnh Nhai nghỉ.

- Ngày 30/4 Quỳnh Nhai – Hà Nội, nghỉ ăn trưa tại Mộc Châu xong té. 

Luu ý: Danh sách đăng ký sẽ chốt hết ngày 16/4


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]

Danh sách đăng ký:
1. Cụ minck 4 người ,1 phòng đôi, 1 xe
2. Cụ Hieunam 4 ng, 1 phòng đôi, 1 xe
3. Cụ nongdan2014 2 ng, 1 phòng, 1 xe
4. Cụ tuangiga31mes2c 2 nhớn, 2 bé, 1 phòng đôi, 1 xe
5. Cụ Giaito123 2 nhớn, 2 bé, 1 phòng đôi, 1 xe.
6. Cụ Bình 2 nhớn 1 phòng, 1 xe.
7. Cụ phucloctho_hn 2 nhớn 3 bé 1phòng đôi, 1 xe.
8. Cụ Koạt mo 2 nhớn 2 bé 1 phòng đôi 1 xe.
9. Cụ Nguyễn Đức Ngũ 2 nhớn, 2 bé 1 phòng đôi 1 xe.

https://www.otofun.net/threads/otofun-30-4-2019-wagon-club-kham-pha-long-ho-tham-thuy-dien-son-la.1467377

 

Một số hình ảnh chuyến đi:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

Xem thêm: https://www.otofun.net/threads/otofun-30-4-2019-wagon-club-kham-pha-long-ho-tham-thuy-dien-son-la.1467377/page-4