Logo
SlideSlideSlide

Theo các cứ liệu còn lưu lại thì Wagon club hoạt động từ trước năm 2009. Các thành viên đầu tiên gây dựng Wagon club một số đã chuyển sang dòng xe khác, một số hiện vẫn sử dụng wagon.
Các cuộc khảo cứu cho thấy, thế hệ tiền bối của Wagon club vẫn có những tình cảm đặc biệt cho dòng xe này, cho dù họ còn dùng xe hay không.

Những người yêu Wagon là những con người có quan điểm tiêu dùng thực dụng như "Tây" - họ quan tâm đến lợi ích cốt lõi do wagon mang lại cho chính mình

Hieunam
Hieunam
Minck
Minck
TL_Vietnam
TL_Vietnam
lenguyen457
lenguyen457
nongdan2014
nongdan2014
Nghia.catre
Nghia.catre