Logo

You are here

Giới thiệu

Wagon Xuân Du kỳ truyện
07/07/2018 12:32

Một ngày mùa đông, trời ấm áp, Bang chủ wagon cùng Thần hành đại lão ngồi đánh cờ trước sảnh đại nghĩa đường. Hai bên thách đố, kẻ thua phải mời người thắng một bữa cổ vịt quấn rau muống cùng là linh dược không say không về. Cả hai quyết chiến đến gần giờ ngọ không phân thắng bại, sở mộc linh đan bốc lên nghi ngút khắp một vùng, những người đi qua hít phải khói, người thì lảo đảo bước không vững, kẻ thì bụm miệng thổ huyết. 
Ai cũng mặt mũi đỏ gay, tiếng to, tiếng nhỏ, lúc ưu thế thì cười lớn, lúc vào bí thế thì mặt mày cau có nghĩ kế phản đòn. Đang hồi gay cấn, Bỗng Bang chủ lên tiếng.

26/05/2018 14:48

Theo các cứ liệu còn lưu lại thì Wagon club hoạt động từ trước năm 2009. Các thành viên đầu tiên gây dựng Wagon club một số đã chuyển sang dòng xe khác, một số hiện vẫn sử dụng wagon.
Các cuộc khảo cứu cho thấy, thế hệ tiền bối của Wagon club vẫn có những tình cảm đặc biệt cho dòng xe này, cho dù họ còn dùng xe hay không.

Những người yêu Wagon là những con người có quan điểm tiêu dùng thực dụng như "Tây" - họ quan tâm đến lợi ích cốt lõi do wagon mang lại cho chính mình